OPS2016 ja oppivat koulut (avoimet ovet 7.2.2014)

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin ovet ovat avoinna perjantaina 7.2.2014 sekä Helsingissä Annankadun koulutustiloissa että verkossa. Päivän tavoitteita, tarkoituksia ja aineistoja kootaan eBarometri-sivuille. Avoimissa ovissa omat keskusteluni liittyvät paitsi barometriin, sen taustoihin ja menetelmiin sekä käynnistyvään viisivuotiskierrokseen myös käynnissä olevaan opetussuunnitelmatyöhön.
Lue loppuun

Kategoria(t): oppiminen | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

PISA2012 ja OPS2016

PISA2012-tulokset julkistettiin 3.12.2013. PISA 2012 Results in Focus (pdf) -tutkimusraportin tuloksia on koottu OKM:n julkaisuun (2013:20) PISA 12 ensituloksia (pdf).

Lue loppuun

Kategoria(t): oppiminen | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma ja lukion tulevaisuus 2030 -teesit

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin viides vastausvuosi täyttyy kesällä 2014. Hallituksen päätöksestä rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpanosta (29.11.2013) saa aineksia etenkin lukion tulevaisuutta koskeviin viisivuotisraportin taustoihin.

Nopean toimeenpanoaikataulun vuoksi monet muutokset ovat ajankohtaisia viimeistään silloin, kun perusopetuksen ja lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan vuonna 2016. Muutokset koskevat muun muassa teemoja:

  • oppivelvollisuusiän nostaminen
  • toisen asteen koulutuksen yhteistyön tiivistäminen ja opintopolkujen joustavoittaminen
  • toisen asteen rahoitusperusteiden muutos koulutuksen rahoittamisesta tutkintojen rahoittamiseen
  • aiemmin opitun hyväksilukemisen edelleenkehittäminen ammatillisessa koulutuksessa
  • koko ylioppilastutkinnon sähköistäminen
  • lukion digitalisointi mm. koulutuspilvipalvelun käyttöönotolla
  • ylioppilastutkinnon hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

Lue loppuun

Kategoria(t): oppiminen | Avainsanat: , , , , , , , , , , , | Kommentoi

40 tulevaisuusväitettä ops-työskentelyn rungoksi

Opetushallitus julkaisi perusopetuksen uuden opetussuunnitelman yleisen osan perusteluonnoksen marraskuussa 2012. Perusteluonnoksesta on kevään 2013 Ops-hautomoissa muotoiltu 40 tulevaisuusväitettä, jotka osaltaan konkretisoivat tai kuvaavat opetussuunnitelmauudistuksen jälkeistä peruskoulua tai vastaavasti sitä, millainen koulun ei ainakaan toivoisi olevan. Väitteet on ryhmitelty neljään teemaan, jotka mukailevat Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin teemoja.
Lue loppuun

Kategoria(t): oppiminen | Avainsanat: , , , , , , , , , | Yksi kommentti

Haussa: työnimike opetussuunnitelmatyöhön – sekä itse työntekijä

Ops-hautomoihin etsitään työntekijää. Työnkuva on monipuolinen ja sitä voi hoitaa monenkinlaisella taustalla ja kokemuksella. Olennaista on tuntea suomalaista koulukenttää, jotta työhön pääsee käsiksi ilman kontekstiin liittyvää perehdytystä. Työkokemus ja orientaatio voi olla vaikkapa opettajan tai rehtorin, miksei myös yhteisöpedagogin tai [täytä itse]. Pesti voidaan määritellä varsin joustavasti osa- tai kokoaikaiseksi ja kestoltaan 10-18 kuukautta kestäväksi. Työ voisi soveltua vaikkapa kehittämisorientoituneeksi virkavapaavuodeksi tai tulevaisuusorientoituneeksi välivuodeksi muusta päivätyöstä.

Haku voidaan avata heti vkon 21 alussa. Mutta mikä työnimikkeeksi oheiselle?!
Lue loppuun

Kategoria(t): oppiminen | Avainsanat: , , , , , , | 3 kommenttia

Ops-hautomot käynnistyvät OPS2016-työn tueksi

Opetushallitus (OPH) on myöntänyt Otavan Opistolle kaksivuotisen (v. 2013-2014) rahoituksen Ops-hautomoiden järjestämiseen. Hautomot toimivat paikallisen ja alueellisen opetussuunnitelmatyön tukena ja tuottavat samalla aineistoa valtakunnallisen opetussuunnitelmatyön tueksi. Laajemmin ajateltuna Ops-hautomot liittyvät oppimisen ja koulun tulevaisuutta käsitteleviin teemoihin. Ajankohtaisen aiheiden kautta hautomoilla on yhteys myös nykykoulun arkeen.

Lue loppuun

Kategoria(t): oppiminen | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi