Tausta ja idea

Tausta: Uskontotiede ja etnografia sekä opetus ja oppikirjailu. — Kantavana teemana on kulttuurinlukutaito, ajatus siitä, miten oman (kulttuurisen) taustan tunteminen tukee itsetuntemusta, ja yhdessä toisten kulttuurien ja ajattelutapojen tuntemisen kanssa se mahdollistaa kohtaamisen ja muiden arvostamisen.

Läpäisevä ajatus: Näkökulmien mahdollistama ymmärryksen syveneminen. — Olennaista on löytää useita näkökulmia samaan asiaan, ei pidä luottaa siihen, että [maailma] olisi sellainen, miltä se näyttää. Avoimuus ja jakaminen voivat avata uusia näkökulmia tarkasteltavaan ilmiöön.

Väite: Oikeat kysymykset ovat usein tärkeimpiä. — Toisenlaisten ajattelutapojen ja toimintamallien ymmärtäminen on aina rajallista, kokemukset ovat subjektiivisia. Tärkeää on pysähtyä kuuntelemaan, kysymään, katsomaan maailman toisen silmin.